محمد قادرپناه لوگو

آموزش استفاده از سایت

آموزش استفاده از سایت

آموزش استفاده از سایت به ترتیب زیر می باشد. همچنین ویدیو آموزش استفاده در پایین تر موجود است.

1- وارد حساب کاربری می شود

2- روی منوی همبرگری میزنید

3- دوره های من رو کلیک کنید

4-دوره خریداری شده را انتخاب کنید

5- کمی به پایین اسکرول کنید و میتوانید سر فصل ها را مشاهده کنید

6- روی هر فصل بزنید می توانید ویدیو ها را مشاهده کنید.